Kränkningar - Nationalekonomiska institutionen

Har du råkat ut för kränkningar eller diskriminering enligt någon av diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen kan du göra en anmälan. Vänd dig till någon av följande personer:

  • Prefekt Per-Anders Edin (per-anders.edin@nek.uu.se)
  • Ställföreträdande prefekt Eva Mörk (eva.mork@nek.uu.se)
  • Jämställdhetsombud Stefan Eriksson (stefan.eriksson@nek.uu.se)
  • Uppsala universitets enhet för lika villkor likavillkor@uadm.uu.se

Alla inkomna anmälningar behandlas med största hänsyn till anmälaren och kommer inte delges andra utom de som är direkt berörda.

Läs mer om Uppsala universitets riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen

 

Kontakt

Adress:
Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10 B, 4 vån.

Kontakt:
E-mail: info@nek.uu.se
Telefon: 018 - 471 00 00 (tel.växel)
Telefax: 018 - 471 14 78