Arbetsmiljö vid Nationalekonomiska institutionen

Arbetsmiljögruppen

Institutionens arbetsmiljögrupp arbetar med åtgärder för att främja en god arbetsmiljö för både personal och studenter. Gruppen utarbetar en arbetsmiljöplan med konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljögruppen består av representanter för lärare, administrativ personal, doktorander och studenter. Ledamöterna utses av institutionsstyrelsen.

Arbetsmiljögruppens sammansättning 2018-01-01-- 2018-12-31

Lärare

Eva Mörk (sammankallande)

Magnus Gustavsson

Tobias Laun

Administrativ personal

Johanna Mörk

Ann-Sofie Wettergren

Doktorand

Melinda Suveg

Studeranderepresentant

-

-

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan

Skyddsombud

Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor och ska vaka över att arbetsgivaren fullgör sitt arbetsmiljöansvar. Skyddsombudets uppgift är att verka för en bra arbetsmiljö, förebygga ohälsa och olycksfall, ta del av handlingar som rör arbetsförhållanden samt hantera tystnadsplikt och sekretess. Skyddsombudet väljas av arbetstagarna och mandatperioden är tre år.

Institutionens skyddsombud

Ann-Sofie Wettergren Djerf, ann-sofie.wettergren_djerf@nek.uu.se, 018-4715107.
Johanna Reine (studerandeskyddsombud)

Kontakt

Adress:
Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10 B, 4 vån.

Kontakt:
E-mail: info@nek.uu.se
Telefon: 018 - 471 00 00 (tel.växel)
Telefax: 018 - 471 14 78