Likabehandling och arbetsmiljö vid Nationalekonomiska institutionen

Photo: Iffat Khan

I enlighet med universitets övergripande mål arbetar Nationalekonomiska institutionen aktivt för att alla anställda och studenter ska ges lika rättigheter och möjligheter samt att ingen ska diskrimineras på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Institutionen arbetar även aktivt med att mer allmänt säkerställa en god arbetsmiljö för både personal och studenter.

Institutionen har en kommitté för lika villkor som arbetar med likavillkorsfrågor och en arbetsmiljögrupp som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Kontakt

Adress:
Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10 B, 4 vån.

Kontakt:
E-mail: info@nek.uu.se
Telefon: 018 - 471 00 00 (tel.växel)
Telefax: 018 - 471 14 78