Nationalekonomiska institutionen

Kansli grundutbildningen 5108
Kansli forskarutbildningen 5106

Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress: Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 5108
Fax: 018-471 1478
E-post: info@nek.uu.se

Prefekt/motsv:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Personaladministration:

Kontakt

Adress:
Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10 B, 4 vån.

Kontakt:
E-mail: info@nek.uu.se
Telefon: 018 - 471 00 00 (tel.växel)
Telefax: 018 - 471 14 78