Thaler har gjort beteendeekonomin mer användbar och policyrelevant

2017-12-05

Professor Richard H. Thaler vid University of Chicago mottar i dagarna Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Thalers forskning har på ett mycket betydelsefullt sätt bidragit till framväxten av beteendeekonomin, ett forskningsfält som studerar ekonomiskt beslutsfattande.

Thaler blev känd för en bredare allmänhet i samband med boken Nudge, som han skrev tillsammans med kollegan Cass Sunstein. I boken argumenterar de för hur insikter från beteendeekonomin kan användas för att underlätta för människor att fatta beslut som är bättre för dem själva - utan att påverka deras valmöjligheter. Något som också kommit att kallas liberal paternalism. Ett exempel på sådan nudging är att ha ett väl genomtänkt förvalsalternativ i premiepensionssystemet. Den som inte själv orkar, vill eller tycker sig veta hur pensionspengarna ska placeras får dem alltså placerade i en fond som många experter är överens om är ett bra alternativ för de flesta pensionssparare.

– Thaler får priset för sina banbrytande insatser inom beteendeekonomin. Genom sina studier har han bland annat bidragit till att göra beteendeekonomin mer användbar och policyrelevant säger Mikael Elinder, docent vid nationalekonomiska institutionen.

Richard H. Thaler, född 1945 (72 år) i East Orange, NJ, USA. Fil.dr 1974, University of Rochester, NY, USA. Charles R. Walgreen Distinguished Service Professor of Behavioral Science and Economics vid The University of Chicago Booth School of Business, IL, USA.

Läs den populärvetenskapliga presentationen från Kungl. Vetenskapsakademin här

Kalendarium

Alla seminarier