Forskningsbidrag från Vetenskapsrådet

2017-11-14

Forskningsprojektet "Utvärdering av asylreglers inverkan på flyktingars kort- och långsiktiga integration" får 3066 000 kr i forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Projektet leds av Linna Martén som doktorerade vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och för närvarande är anställd som post doc på Stanfords Immigration Policy Lab. Andra deltagare i projektet är Jens Hainmueller (professor vid Stanford University) och Dominik Hangartner (professor vid ETH Zurich).

Linna Martén

– Under de senaste åren har europeiska regeringar brottats med den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Mottagarländerna står inför en central utmaning: hur stora grupper av nyanlända, som i många fall förväntas stanna i landet för gott, ska kunna integreras i det nya landet. Det här projektet har som målsättning att identifiera hur asylprocessen kan (om)designas för att underlätta en snabb och effektiv integration, säger Linna Martén.

Projektet kommer utvärdera flera reformer av de svenska asylreglerna (t.ex. typ av uppehållstillstånd, tillgång till arbetstillstånd och möjlighet att ansöka om familjeåterförening) som sannolikt påverkat nyanländas integration. Genom att använda svenska registerdata är det möjligt att följa flyktingar och deras familjer över tid och kvantifiera de kausala effekterna av olika asylregler på en rad olika integrationsmått som utbildning, arbetslöshet, inkomst, sociala nätverk och naturalisering. För att mäta de dimensioner av integration som inte kan fångas upp i registerdata (t.ex. kunskap om det svenska samhället) kommer forskarna även genomföra en enkätundersökning.

Kontakt

Adress:
Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10 B, 4 vån.

Kontakt:
E-mail: info@nek.uu.se
Telefon: 018 - 471 00 00 (tel.växel)
Telefax: 018 - 471 14 78