Anna Norén disputerar den 24 november

2017-11-06

Anna Norén försvarar sin avhandling "Caring, Sharing, and Childbearing: Essays on labor supply, infant health, and family policies".

24 november kl 13.15 i Hörsal 2 på Ekonomikum

Opponent är Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet.