Forskningsbidrag från Riksbankens Jubileumsfond

2017-11-01

Forskningsprojektet ”Effekterna av finansiella kriser på företagens efterfrågan på arbete: Lärdomar från den svenska 90-talskrisen” får 4,2 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond. Projektet leds av Hans Grönqvist docent vid nationalekonomiska institutionen.

Hans Grönqvist

Andra deltagare i projektet är Julien Grenet docent vid Paris School of Economics och Daniel Jahnson doktorand vid nationalekonomiska institutionen.

I den globala finanskrisens spår har det aktualiserats om hur begränsningar i företagens möjligheter att införskaffa externt kapital påverkar sysselsättningen. Frågan är svår att besvara empiriskt eftersom få datamaterial innehåller information både om företags finansiella situation samt dess anställda. Finanskrisen påminner om bankkrisen som drabbade Sverige i början på 90-talet. Eftersom svenska företagsdata sträcker sig tillbaka ända till 80-talet finns en unik möjlighet att lära oss om de långsiktiga effekterna av finansiella kriser på sysselsättningen.

Syftet med detta projekt är att undersöka de mekanismer genom vilka kreditrestriktioner påverkar företags sysselsättning. Projektet använder matchade företags-individdata som innehåller information om företagens tillgångar, skulder och produktivitet. Paneldatasetet täcker de flesta företag i Sverige och deras anställda sedan 1985 och det är möjligt att följa företagen fram till 2013.

Läs mer om projektet på Riksbankens Jubileumsfonds webbsida