Forskningsbidrag från Forte till nationalekonomiska institutionen

2017-10-31

Ett av de projekt vid Uppsala universitet som erhållit finansiering från Forte är Georg Graetzs projekt ”Yrken som försvinner”. Projektet får 3 430 000 kr och ska löpa över tre år.

Georg Graetz

Georg Graetz doktorerade vid London School of Economics och är för närvarande forskare vid nationalekonomiska institutionen. Andra deltagare i projektet är Per-Anders Edin och Sofia Hernnäs, professor respektive doktorand vid Uppsala universitet samt Guy Michaels, docent vid London School of Economics.

– Over the last 200 years, new technologies have led to large increases in living standards. While the overall number of jobs and labor market participation have not declined during this time, there has been a continuous transformation of the labor market. Many occupations have declined or even disappeared – think for instance of bank tellers or switchboard operators. Existing occupations have grown (waitresses/waiters, health care workers), and new jobs have emerged (programmers, airline pilots). Our project seeks to understand the consequences of technological replacement for individual workers. If you started your career in a job that would soon be replaced by technology, how did this affect your employment, earnings, and other outcomes over the course of your career? To address this question, we use data on the entire Swedish population from 1960-2010, säger Georg Graetz.

Abstract

Syftet med detta projekt är att belysa strukturomvandling på yrkesnivå i Sverige sedan 1960-talet. Projektet tar sin utgångspunkt i diskussionen om teknisk utveckling (framförallt inom IT) leder till att minskad sysselsättning och har två huvudkomponenter. I en första del vill vi identifiera och karakterisera yrken som försvinner och hur de försvinner. Vi kommer även att diskutera hur detta kan kopplas till förklaringar som teknisk utveckling och internationell handel. I en andra del vill vi analysera vilka effekter dessa förändringar haft för individer som jobbade i yrken som försvunnit. Hur påverkas individers inkomstutveckling och framtida arbetsmarknadsutfall? I vilken utsträckning leder dessa förändringar till att individer lämnar arbetskraften genom t ex långvariga sjukskrivningar och (tidig) pensionering?

Projektet relaterar till en omfattande litteratur om effekter av teknologisk förändring på arbetsmarknaden på aggregerad nivå, samt till en mindre litteratur om konsekvenserna av krympande yrken på individnivå. Vi vill bidra till den senare genom att använda longitudinella mikrodata för hela befolkningen över mer än 50 år. För att estimera den kausala effekten av krympande yrken kommer vi att bygga på metoder som använts i tidigare forskning kring negativa arbetsmarknadschocker, till exempel företagsnedläggningar eller ökad internationell handel. Dessa metoder kommer att innefatta matchning på tidigare arbetsmarknadserfarenheter och individegenskaper, identifiering av eventuella kontrollyrken som inte påverkats av strukturomvandling, samt att undersöka regional variation av yrkesförändringar.