Gender Economics of Labor Markets

2017-09-06

I samband med Lindahlföreläsningarna, som i år ges av professor Claudia Goldin (Harvard University), arrangerar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) en konferens med titeln Gender Economics of Labor Markets.

Konferensen är öppen för allmänheten som gärna får komma och lyssna. Ingen föranmälan krävs för detta. Konferensen äger rum i Hörsal 2 på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 A, Uppsala, den 12–13 september 2017.

Läs mer på IFAU:s webbsida