ERC-anslag om företagen och deras nätverk

2017-08-28

Francis Kramarz, professor vid forskningscentret CREST i Paris och gästprofessor vid Nationalekonomiska institutionen i Uppsala, har tilldelats ett prestigefyllt Advanced Research Grant från det europeiska forskningsrådet (ERC) för ett forskningsprojekt som studerar företag och deras nätverk.

FIRMNET-projektet kommer att analysera hur sociala nätverk och affärsnätverk påverkar företags motståndskraft och sårbarhet relativt ekonomiska chocker. Forskningen tänks ge viktiga insikter om arbetsmarknadens funktionssätt, international handel, ekonometri och företagsekonomi. Projektet kopplar ihop forskare vid CREST med Nationalekonomiska institutionen i Uppsala där viktiga delar av projektets empiriska analyser kommer att utföras. ERC har anslagit 1.75 millioner euro för det femåriga forskningsprogrammet.

Läs mer på europeiska forskningsrådets webbsida