Peter Fredriksson ny professor i Nationalekonomi

2017-07-07

Peter Fredriksson börjar sin anställning som professor i Nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet den 1 september.

Peter Fredriksson disputerade vid Uppsala universitet 1997 och har sedan dess haft olika positioner inom Uppsalas akademiska miljö. Han var till exempel generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 2006-2010 och professor vid Nationalekonomiska institutionen 2007–2010. För närvarande är han en av redaktörerna för Economic Journal, medlem av Nobelutskottet för ekonomipriset, medlem av Kungliga Vetenskapsakademin och forskare vid IZA, CESifo och UCLS.

Peter Fredriksson forskningsintressen omfattar nästan allt i arbetsmarknadsekonomi.

Välkommen tillbaka till Nationalekonomiska institutionen!

Läs mer om Peter Fredriksson på Stockholms universitets hemsida