Sebastian Axbard har fått Arnbergska priset 2017

2017-03-10

Sebastian Axbard, som disputerade på vår institution i december 2016, har fått Arnbergska priset 2017 av Kungliga Vetenskapsakademien "för att i avhandlingen 'Crime, Corruption and Development' ha genomfört kreativa och självständiga analyser av brottslighet i en utvecklingskontext”.

Mer information om priset finns att läsa här.

Alla seminarier