IFAU-seminarium: Elin Ennerberg (Lunds universitet)

  • Datum: 21 februari, kl. 13.15–14.30
  • Plats: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Kyrkogårdsgatan 6, 753 12 Uppsala, Sverige
  • Föreläsare: Elin Ennerberg, Lunds universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: IFAU
  • Kontaktperson: IFAU
  • Seminarium

IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar.