Lindahlföreläsningar vid Nationalekonomiska institutionen

Erik Lindahl (1891-1960) var professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet 1942-58. 1986 beslutade universitet att instifta en föreläsningsserie för att hedra Lindahls bidrag till den ekonomiska vetenskapen.

2017 års föreläsningar gavs 12-13 september av professor Claudia Goldin (Harvard University). Temat för föreläsningarna är "Career and Family: Collision Course or Confluence of Desires?"

2013 års föreläsningar gavs 24-25 april av professor Thomas Piketty (Paris School of Economics). Temat för föreläsningarna var ”Inequality and Capitalism in the Long Run”.

2010 års föreläsningar gavs 22-24 november av professor Ernst Fehr (University of Zürich). Temat för föreläsningarna var ”Origins and Determinants of Human Preferences”.

2008 års föreläsningar gavs 28-30 oktober av professor Lars E. O. Svensson (vice riksbankschef). Temat för hans föreläsningar var ”Monetary Policy in Theory and Practice”.

2006 års föreläsningar gavs 21-23 november av professor Richard Blundell (University College London). Temat för hans föreläsningar var ”Evaluating Welfare Reforms”

2004 Professor Edward L. Glaeser
Cities, Agglomeration, and Spatial Equilibrium

2002 Professor Timothy Besley
Principled Agents? The Political Economy of Good Government

1999 Professor Peter A. Diamond
Social Security Reform

1996 Professor Agnar Sandmo
The Public Economics of the Environment

1993 Professor Mervyn King
Financial Markets and Economic Policy

1991 Professor Joseph E. Stiglitz
The New Welfare Economics: Public Policy in the Presence of Asymmetric Information

1989 Professor Anthony B. Atkinson
Public Economics in Action. The Basic Income/Flat Tax Proposal

1987 Professor Dale W. Jorgenson
Tax Reform and the Cost of Capital