Aktiviteter vid Nationalekonomiska institutionen

Vi har regelbundna seminarier i arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och offentlig ekonomi, där såväl våra egna forskare som forskare från andra svenska och internationella universitet presenterar sina forskningsresultat. Varje läsår äger ett antal offentliga disputationer rum. Vi arrangerar frekvent konferenser och workshops, ofta inom ramen för våra forskningscentra. Vartannat år arrangeras föreläsningar med en internationellt erkänd ekonom till minne av professor Erik Lindahl.

Under länkarna till vänster återfinns mer information om aktuella seminarier, disputationer och konferenser.