Working Papers - Nationalekonomiska institutionen

Besök Scandinavian Working Papers in Economics (S-WoPEc) för att söka bland institutionens working papers. 

Working papers publicerad av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) kan du hitta här.

Kontakt

Arbetsmarknadsekonomi:
Per-Anders Edin, professor, lärostol i arbetsmarknadsrelationer
Telefon: (+46)18 - 471 10 97
E-mail: per-anders.edin@nek.uu.se

Makroekonomi:
Nils Gottfries, professor, lärostol i nationalekonomi
Telefon: (+46)18 - 471 23 04
E-mail: nils.gottfries@nek.uu.se

Offentlig ekonomi:
Eva Mörk, professor, lärostol i nationalekonomi (offentlig ekonomi)
Telefon: (+46)18 -471 10 96
E-mail: eva.mork@nek.uu.se