Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)

ucls

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) är finansierat av ett anslag till Uppsala universitet från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). UCLS startade sin verksamhet i januari 2010.

UCLS är ett tvärvetenskapligt samarbete och inkluderar forskare i nationalekonomi, statsvetenskap och juridik. UCLS fokuserar på tre breda forskningsfält:

  • Arbetsmarknadens institutioner och arbetsmarknadsrelationer
  • Arbetslöshet och social trygghet
  • Löner, utbildning och ojämlikhet

Föreståndare för UCLS är Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet. Biträdande föreståndare är Per-Anders Edin, professor i arbetsmarknadsrelationer vid Uppsala Universitet. Nationalekonomiska institutionen är värdinstitution för UCLS.
 

Uppsala Center for Labor Studies

Adress
Nationalekonomiska institutionen 
Uppsala Universitet
Box 513
751 20 Uppsala

Besöksadress
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10B, vån 4
Uppsala

Föreståndare
Bertil Holmlund

Kontakt
Katarina Grönvall
E-mail: ucls@nek.uu.se
Telefon: +46 (18) 471 51 06