Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)

ucfs

Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS) grundades år 2008 och är en forskningsenhet organiserad kring en liten uppsättning av "kärn" medlemmar och anslutna medlemmar. Dessutom finns det ett ambitiöst besöksprogram. Centret stöder forskning inom alla områden av offentlig ekonomi med ett starkt fokus på beskattning. Centret är ett forum för svenska och internationella forskare för att integrera och bedriva forskning. 

Föreståndare för centret är Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala Universitet.

Uppsala Center for Fiscal Studies

Postadress:
Nationalekonomiska institutionen
Uppsala universitet
Box 513
751 20 Uppsala, Sweden

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10B, vån 4
Uppsala

Föreståndare
Eva Mörk

Kontakt
E-mail: ucfs@nek.uu.se