Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet

Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet (HEFUU) är ett tvärvetenskapligt forum för forskare från de samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteterna vid Uppsala universitet som är intresserade av hälsoekonomi.

Det hälsoekonomiska forumet vid Uppsala universitet för hälsoekonomi syftar till att:

  • Skapa en tvärvetenskaplig miljö för forskning inom hälsoekonomi
  • Samla forskningsprojekt inom hälsoekonomi
  • Organisera seminarier, workshops och kurser i hälsoekonomi

Ett hälsoekonomiskt seminarium planeras varje månaden, och är öppna för alla forskare som är intresserade av hälsoekonomi.

 

Hälsoekonomiskt Forum vid Uppsala universitet

Postadress
Box 256
751 05 Uppsala

Kontakt
Erik Grönqvist
Telefon: 018 - 471 70 75
E-mail: erik.gronqvist@nek.uu.se