Forskningscentra vid Nationalekonomiska institutionen

Det finns tre forskningscentra kopplade till institutionen. Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) bedriver arbetsmarknadsforskning, Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS) bedriver forskning inom offentlig ekonomi och Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet (HEFUU) är ett tvärvetenskapligt samarbete i hälsoekonomi.

Under länkarna till vänster återfinns mer information om dessa forskningscentra.