Registrering höstterminen 2017

Höstterminen startar 28 augusti 2017
 

För att kunna läsa den kurs du har blivit antagen till så måste du registrera dig på kursen, via www.studentportalen.uu.se
Registreringen är öppen 7 augusti - 21 augusti.

Så här gör du

Nationalekonomi A
registrera dig på alla tre kurser.

Nationalekonomi B 
du ska endast registrera dig på B/Mikro med tillämpningar, på samma kurssida hittar du information gällande val av övriga B-kurser.

Nationalekonomi C
du ska endast registrera dig på C/Examensarbete, på samma kurssida hittar du information gällande val av övriga C-kurser.

Är du antagen med villkor? För att behålla din plats så måste du meddela Nina Andersson, via e-post nina.andersson@nek.uu.se, ditt namn, personnr, kurs samt anledningen till villkoret. Sista dag att meddela detta är 21 augusti, annars mister du din eventuella plats.

Information till reserver: Om det blir lediga platser så kommer reservupprop att äga rum 23 augusti, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10. Obligatorisk närvaro! Sökande eller ombud måste infinna sig. Medtag antagningsbesked.

Nationalekonomi A – kl.10.15, sal B115
Nationalekonomi B – kl.10.45, sal B115
Nationalekonomi C – kl.11.15, sal B115

Meddelande om reservuppropet anslås den 22 augusti här på vår hemsida.

OBSERVERA att inget utskick kommer att ske.