Kurser på grundutbildningen - Nationalekonomiska institutionen

Nationalekonomi A syftar till att ge en bred introduktion till hur nationalekonomi kan användas för att analysera olika typer av samhällsproblem. Nationalekonomi A läses som ett kurspaket och består av kurserna Grundläggande mikro- och makroteori (15hp), Tillämpad mikroekonomi (7,5hp) och Internationell makroekonomi (7,5hp). Kurserna läses på helfart och samtliga kurser ges på svenska.

Nationalekonomi B syftar till att ge fördjupade kunskaper inom dels nationalekonomins huvudområden mikro- och makroteori, dels ett antal specialområden som finansiell ekonomi och utvecklingsekonomi. Nationalekonomi B läses som ett kurspaket och består av den obligatoriska kursen Mikroteori med tillämpningar (15hp) samt två valfria kurser. De valfria kurser som erbjuds är vanligen Finansiell ekonomi (7,5hp), Makroteori (7,5hp) och Economics of development (7,5hp). Den obligatoriska kursen läses på helfart under den första halvan av terminen och ges på svenska. De valfria kurserna läses på halvfart under den andra halvan av terminen och ges på svenska eller engelska.

Nationalekonomi C syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom ett antal specialområden samt att låta studenten genomföra ett självständigt examensarbete. Nationalekonomi C läses som ett kurspaket och består av två valfria kurser samt den obligatoriska kursen Examensarbete (15hp). De valfria kurser som erbjuds är vanligen Analys av ekonomiska data (7,5hp), Arbetsmarknadsekonomi (7,5hp) och Offentlig ekonomi (7,5hp). De valfria kurserna läses på halvfart under den första halvan av terminen och ges på svenska eller engelska. Examensarbetet genomförs under den andra halvan av terminen.

Läs mer om innehållet i kurserna

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se

Studierektorer grundutbildnig:

Tomas Guvå
Telefon: (+46)18 - 471 51 28
E-mail: tomas.guva@nek.uu.se

Per Engström
Telefon: (+46)18 - 4717634
E-mail: Per.Engstrom@nek.uu.se