Program och kurser - Nationalekonomiska institutionen

Grundutbildningen i nationalekonomi består av grundkursen Nationalekonomi A (30hp) och fördjupningskurserna Nationalekonomi B och C (30 respektive 30hp). Kurserna kan dels läsas inom ramen för ett kandidatprogram, dels som fristående kurser.

 

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se

Studierektorer grundutbildnig:

Tomas Guvå
Telefon: (+46)18 - 471 51 28
E-mail: tomas.guva@nek.uu.se

Per Engström
Telefon: (+46)18 - 4717634
E-mail: Per.Engstrom@nek.uu.se