Grundutbildning vid Nationalekonomiska institutionen

Photo: Iffat Khan

Är du intresserad av samhällsekonomiska frågor som hur ekonomisk tillväxt kan förklaras, varför vi har konjunktursvängningar, vad som bestämmer arbetslöshet och inflation, hur finansmarknaden fungerar eller hur priserna bestäms på en marknad?

Studier i nationalekonomi ger dig de verktyg – i form av teoretiska och empiriska metoder – som behövs för att analysera dessa och många andra viktiga samhällsfrågor.

Grundutbildningen i nationalekonomi består av tre terminskurser, vilka kan läsas både inom ramen för ett kandidatprogram och som fristående kurser. Studierna inleds med grundkursen Nationalekonomi A. Därefter kan du fördjupa dig genom att läsa fortsättningskurserna Nationalekonomi B och C, vilka tillsammans med kurser i andra ämnen kan ge dig en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudämne.

En kandidatexamen i nationalekonomi gör dig väl förberedd för såväl kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet som för fortsatta studier i nationalekonomi.

Under länken "Bli student" kan du läsa mer om våra utbildningar på grundnivån. Under länken "Är student" finns praktisk information riktad till dig som redan läser någon av våra kurser. Kontakta gärna vår studievägledare för mer information.

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se

Studierektorer grundutbildnig:

Tomas Guvå
Telefon: (+46)18 - 471 51 28
E-mail: tomas.guva@nek.uu.se

Per Engström
Telefon: (+46)18 - 4717634
E-mail: Per.Engstrom@nek.uu.se