Examensarbeten vid Nationalekonomiska institutionen

Nedan återfinns listor över C-uppsatser skrivna av studenter vid institutionen. Många av uppsatserna kan laddas ned via sökportalen DIVA. 
 

Vårterminen 2017

Höstterminen 2016

Vårterminen 2016

Höstterminen 2015

Vårterminen 2015

Höstterminen 2014

Vårterminen 2014

Höstterminen 2013

Vårterminen 2013

Höstterminen 2012

Vårtterminen 2012

Höstterminen 2011

Vårterminen 2011 

Höstterminen 2010

Vårterminen 2010

Höstterminen 2009

Vårterminen 2009

Höstterminen 2008

Vårterminen 2008

Läs mer om hur universitetsbiblioteket kan hjälpa till med examensarbetet här.

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se

Studierektorer grundutbildnig:

Tomas Guvå
Telefon: (+46)18 - 471 51 28
E-mail: tomas.guva@nek.uu.se

Per Engström
Telefon: (+46)18 - 4717634
E-mail: Per.Engstrom@nek.uu.se