Studentorganisationer - Nationalekonomiska institutionen

Uppsalaekonomerna

Uppsalaekonomerna är din kår vid institutionen och erbjuder verksamhet inom studier, fritid och framtid. Som medlem, vilket är gratis, får du tillgång till de 80 projekt som arrangeras per år. Vi finns på Borgen i Observatorieparken på Kyrkogårdsgatan 2B där du alltid är välkommen förbi på en kaffe för att få veta mer om vad vi gör eller varför inte bara värma din lunch.

Som kår har vi även en studiebevakare som arbetar heltid med att förbättra studierna vid universitetet och för att hjälpa studenter som har problem med sina studier. Studiebevakaren kan hjälpa till med frågor som rör allt från examination till antagning, utbyte och CSN. För kontaktuppgifter och mer information besök kårens hemsida här: http://uppsalaekonomerna.se/studiebevakning/.

Utbildningsutskottet arbetar med olika projekt som rör utbildningen och arbetar bland annat med att informera om utbyte, val av inriktning samt tips kring studieteknik. Besök hemsidan för mer information kring vad som händer i utbildningsutskottet: http://uppsalaekonomerna.se/verksamhet/utbildning/

Varmt välkommen till Uppsalaekonomerna och Borgen!

Pareto Uppsala

 Du kan läsa mer om föreningen genom att klicka på länken ovan.

Uppsala Politicesstuderande, UPS

Uppsala Politicesstuderande är en programföreningen för politices kandidat-, magister- och masterprogram med cirka 400 medlemmar. Föreningen startades år 1995 med två uttalade syften – att alla föreningens medlemmar ska få en så bra utbildning som möjligt och att föreningen ska bygga kamratskap och skapa en god stämning mellan studenterna inom programmen.

Alla som avser att ta en pol-kand eller pol-master från Uppsala Universitet är välkommen att bli medlem i föreningen.

Läs mer om föreningen genom att klicka på länken ovan.

Alumnföreningen för Politicesstuderande i Uppsala

Alumnföreningen för den som avlagt en pol-kand, pol-master eller pol-mag examen ifrån Uppsala Universitet.

Läs mer om föreningen genom att klicka på länken ovan

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se