Studenter med barn - Nationalekonomiska institutionen

Uppsala universitets föräldrapolicy anger, bland annat, att det för att underlätta för de studenter som har barn att planera sina studier är det grundläggande att institutionen har goda rutiner för schemaläggning, så att studenterna i god tid kan planera form och tid för barnomsorg. Utöver vissa generella anpassningar är det viktigt att administratörer, undervisande lärare och examinatorer visar förståelse för de problem som kan uppkomma och att man visar tillmötesgående, flexibilitet och villighet att finna individuella lösningar på uppkomna problem, som t ex vård av sjukt barn.

Institutionen har utsett en kontaktperson för studenter med barn med vilken det är möjligt att diskutera uppkomna problem och de eventuella individuella anpassningar som kan behöva göras. Nationalekonomiska institutionens kontaktperson för studenter med barn är studievägledare Nina Andersson.

Läs Uppsala universitets föräldrapolicy

 

 

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se