Språkverkstaden - Nationalekonomiska institutionen

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Här arbetar flera handledare som ger tips och råd. De handleder i både svenska och engelska.

Läs mer om språkverkstaden

 

 

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se