Studenter med funktionshinder - Nationalekonomiska institutionen

Studenter som har ett funktionshinder kan få stöd i studierna. Det gäller även den som har dokumenterade läs- och skrivsvårigheter. Du har möjlighet att få exempelvis anteckningshjälp under föreläsningar, teckenspråkstolk, kurslitteraturen som talböcker eller längre tid vid tentamen.

Det är viktigt att du redan när du anmäler dig till ett program eller en kurs tar kontakt med universitetets samordnare för studenter med funktionshinder Catrin Schulze, samordnare@uadm.uu.se, 018-4711877.

Du bör också inför kursstarten kontakta institutionens studievägledare Nina Andersson.

Läs mer om stöd till studenter med funktionshinder

Läs mer om Språkverkstadens stöd till studenter med läs- och skrivsvårigheter

 

 

 

 

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se