Datanätverk och passerkort - Nationalekonomiska institutionen

Studentnätverket UpUnet-S

Uppsala universitets studenter erbjuds möjlighet att ansluta sig till universitets datornät, UpUnet-S. UpUnet-S ger möjlighet att från hemmet använda e-post, kontrollera studieresultat, lägga upp en egen hemsida, leta och beställa böcker hos universitetsbiblioteket och söka information på Internet. Om du inte har möjlighet att koppla upp dig hemifrån kan du utnyttja UpUnet-S via datorer tillgängliga på universitetet.

Läs mer om anmälan och användning av UpUnet-S

Datorsal

I rum F434 har institutionen ett 20-tal datorer samt skrivare tillgängliga för studenter vid institutionen. Datorerna innehåller standardprogram för internet, ordbehandling, kalkylering och statistiska bearbetningar samt ger tillgång till några ekonomiska databaser. För att använda datorsalen krävs ett aktuellt passerkort och ett UpUnet-S konto.

Passerkort

För att komma in i Ekonomikum när ytterdörrarna är låsta samt för att använda institutionens datorsal krävs ett passerkort. Passerkorten är gemensamma för hela universitet och ger tillträde till de lokaler där man har kursregistreringar. Kortet uppdateras automatiskt varje termin i samband med kursregistrering. Vänd dig till Informationen på Ekonomikum om du inte redan har ett kort. Studenter äger inte rätt att vistas i Ekonomikum mellan kl 02:00 och 05:00.

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se