Vanliga frågor - Nationalekonomiska institutionen

Innehåll:

1. Är det möjligt att registrera sig för mer än heltidsstudier?

Ja, men studenter som betalar för sina studier kan enbart registrera sig för den mängd kurser de har betalt för.

Vi låter våra studenter registrera sig för upp till 45 högskolepoäng per termin.

2. Måste jag söka eller registrera mig för kurser?

Ja!

3. Måste jag registrera mig för tentamen?

Ja!

4. Vad händer om jag får underkänt vid en examination?

Du ges då möjligheten att göra en omtenta. Det är möjligt att få betyget ”väl godkänt” på en omtenta.

5. Kan jag ta kurser på forskarnivån?

Utifrån din bakgrund kan vi låta dig ta några av doktorandkurserna, men generellt sett avråder vi från detta (se nedan).

6. Är det smart att ta kurser på forskarnivå om jag har tänkt mig att gå vidare och doktorera?

Generellt sett är det inte så smart och detta av två anledningar. För det första missar du några av de mer tillämpade masterkurserna, vilka är mycket användbara för att kunna skriva en bra uppsats. (Att ha skrivit en bra uppsats är mycket viktigt när man söker vidare till doktorandstudier.) För det andra har vi sett att många får underkänt på de tentamina som ges i doktorandkurserna, vilket inte ses som en merit av de kommittéer som beslutar vilka som ska antas till doktorandprogrammen. Höga betyg på masterkurserna och en bra uppsats ger dig de största chanserna för att komma in på ett doktorandprogram.

7. Hur söker jag till kurser i standardspåret?

Genom antagning.se. De sista anmälningsdagarna (i de flesta fall) är 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen.

Du måste logga in för att välja kurser. Använd inte ditt konto på antagning.se, utan använd istället Uppsala universitets studentportal för att logga in. Välj Uppsala universitet i listan på universitet i den grå rutan.

8. Hur söker jag kurser som ges vid andra institutioner?

En del kurser är öppna för masterstudenter genom det nationella antagningssystemet på antagning.se (se ovan). Du kan hitta andra kurser via de respektive institutionernas hemsidor samt genom Studentportalen. Du måste sedan kontakta studierektorn eller studievägledaren vid institutionen i fråga.

9. Hur fungerar MFS (Minor Field Studies)?

Frågor om MFS handhas av Javad Amid (javad.amid@nek.uu.se), som är en av studierektorerna för kandidatnivån. Du kan hitta allmän information om MFS här.

Notera att detta program endast är öppet för svenska studenter (svenska medborgare eller studenter med permanent uppehållstillstånd).

10. Finns det några obligatoriska kurser i programmet?

Nej. Förutom uppsatsen är inga kurser obligatoriska. Emellertid rekommenderar vi starkt standardspåret för de allra flesta studenterna. Om man inte har tagit kurserna som ges första året, kommer man att få det väldigt svårt att ta till sig en del av de kurser som ges senare i programmet.

11. Vad händer om jag inte får godkänt på min uppsats?

Du måste registrera dig igen nästa termin. Du behöver inte göra om uppsatartsseminariet om du redan varit med på det. Däremot måste du vara med på sista seminariet även omdu redan varit det. Du garanteras endast handledning av din handledare under den första terminen av ditt uppsatsarbete. Om du behöver mer än en termin, är det upp till din handledare att bestämma hur pass mycket han eller hon kan handleda dig.

12. Vem betygsätter uppsatsen?

Uppsatsen betygsätts av din handledare och en medbedömare. Ytterligare information om betygsprocessen och de formella kriterier som används hittar du på uppsatskursens sida på studentportalen.

13. Vad händer om jag inte slutför programmet inom två år?

Om du inte behöver ett visum för att studera i Sverige, registrerar du dig helt enkelt igen och slutför kursen/kurserna nästa termin. Om du behöver ett visum, kommer Migrationsverket att kräva ett intyg från institutionen där det intygas att du fortfarande studerar samt gärna även någon sorts uppskattning om när du beräknas vara klar. Om du har varit inaktiv (det vill säga inte tagit några högskolepoäng) under 1-2 terminer kommer vi inte att kunna intyga att fortfarande är en aktiv student.

14. Vad är de formella kraven för en masterexamen i nationalekonomi?

Du måste ha följande:

  • i)30 högskolepoäng på avancerad nivå i nationalekonomi
  • ii)30 högskolepoäng på avancerad nivå i något annat ämne
  • iii)30 högskolepoäng på vilken nivå som helst i vilket ämne som helst
  • iv)En uppsats motsvarande 30 högskolepoäng

Det är enbart uppsatsen som krävs att du formellt skriver här vid institutionen. Notera dock att det är universitetet där du läser din sista kurs (som ska inkluderas i din examen) som slutgiltigt ger dig din examen.

15. Hur får jag ut mitt examensbevis?

Examensbeviset utfärdas av examensenheten vid Uppsala universitet. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om att få ut din examen.

16. Hur tillgodoräknar jag kurser lästa vid utländska universitet?

Om du vill inkludera kurser som du läst vid ett utländskt universitet i din masterexamen gäller följande:

För kurser i nationalekonomi ansöker du om tillgodoräknande hos Nationalekonomiska institutionen enligt de anvisningar som återfinns här.

http://www.uu.se/en/students/degrees-and-careers/degrees/

För kurser i andra ämnen ansöker du om tillgodoräknande hos Examensenheten enligt de anvisningar som återfinns här.

[http://www.uu.se/student/examen/tillgodoraknande/]

Kontakt

Programkoordinator
Vid frågor om programmet, kursinnehåll etc vänligen kontakta:

Oscar Erixson
Telefon: (+46)18 – 471 15 95
E-mail: oscar.erixson@nek.uu.se

Studievägledare
Vid frågor om administration, registrering etc vänligen kontakta:

Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se

Studierektorer för masterutbildningen

Per Engström
Telefon: (+46)18 - 4717634
E-mail: Per.Engstrom@nek.uu.se