Studiebesök - Nationalekonomiska institutionen

Photo: Iffat Khan

Vi uppmuntrar alla våra masterstudenter att aktivt delta i vårt exklusiva studiebesöksprogram. I grupp besöker vi varje termin två framstående organisationer. Under hela programmets lopp är vår målsättning att varje student erbjuds att besöka åtta organisationer. Vi väljer noggrant ut de organisationer vi besöker utifrån kriteriet att de ska vara mycket attraktiva arbetsgivare. Målen för dessa studiebesök är att:

  • Underlätta studenters kontakt med framtida arbetsgivare
  • Marknadsföra våra studenter och masterprogrammet för potentiella arbetsgivare
  • Inspirera samt hjälpa studenterna att veta vilka färdigheter som krävs i deras framtida karriärer

Tidigare studiebesök har ägt rum på Finansdepartementet, Riksbanken, Skatteverket, Institutet för näringslivsforskning (IFN) och Skandia. På vår lista för framtida studiebesök finner vi bland annat Handelsbanken, Statistiska centralbyrån och Näringsdepartementet.

 

Kontakt

Programkoordinator
Vid frågor om programmet, kursinnehåll etc vänligen kontakta:

Oscar Erixson
Telefon: (+46)18 – 471 15 95
E-mail: oscar.erixson@nek.uu.se

Studievägledare
Vid frågor om administration, registrering etc vänligen kontakta:

Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se

Studierektorer för masterutbildningen

Per Engström
Telefon: (+46)18 - 4717634
E-mail: Per.Engstrom@nek.uu.se