Kurser vid Nationalekonomiska institutionen

Nedan finner du alla kurser som ges vid vår institution. Om du klickar på de röda länkarna kommer du att sändas vidare till kursens specifika sida på Studentportalen, där du finner information om kursen, schema, vilka som undervisar den och så vidare. Lägg märke till att nivån ”andra cykel” innebär avancerad nivå (det vill säga masterkurser). ”Första cykel” innebär kandidatkurser. Det är möjligt att sortera listan genom att klicka på ”nivå”.

Du kan registrera dig för kurser genom Studentportalen. Sista anmälningsdag för höstens kurser är 15 april och 15 oktober för vårens kurser. De som studerar sin första termin registreras automatiskt för de fyra standardkurserna som ges den första terminen (se Allmän information). Om du studerar din första termin och anser att standardkurserna inte passar dig, bör du kontakta studierektorerna för masterprogrammet så snart som möjligt. Se kontaktinformationen till höger.

Du kan hitta information om kurser som ges vid andra institutioner genom att klicka på länkarna nedan.

Statistiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Matematiska institutionen och Företagsekonomiska institutionen. Om du vill läsa om kurser som ges vid andra institutioner, hänvisar vi till deras respektive hemsidor.

 

Kontakt

Programkoordinator
Vid frågor om programmet, kursinnehåll etc vänligen kontakta:

Oscar Erixson
Telefon: (+46)18 – 471 15 95
E-mail: oscar.erixson@nek.uu.se

Studievägledare
Vid frågor om administration, registrering etc vänligen kontakta:

Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se

Studierektorer för masterutbildningen

Per Engström
Telefon: (+46)18 - 4717634
E-mail: Per.Engstrom@nek.uu.se