Om programmet - Nationalekonomiska institutionen

Programmet ger en bra grund i modern nationalekonomi och ger dig möjligheten att specialisera dig utifrån dina intressen. Även om det är möjligt att anpassa programmet utifrån särskilda önskemål från studenter med andra bakgrunder, har vi utvecklat en standardspår genom programmet som passar de flesta av våra studenter, samtidigt som det finns flexibilitet och möjligheter för individuell specialisering. Under det första året behandlar vi grundläggande teoretiska och empiriska metoder, och under det andra året fokuserar vi på tillämpningar och specialisering. Detta upplägg gör att din självständighet och ditt självförtroende växer under programmets gång. Programmet avslutas med en hel termins uppsatsarbete, där du får använda dig av dina färdigheter och visa upp din förmåga att självständigt utföra avancerade analyser. Du kan läsa mer om detta upplägg genom att klicka på länken ”standardspår” i menyn till vänster.

Karriär

När du fått din masterexamen är du väl förberedd att ta dig an de utmaningar du kommer att stå inför i ditt yrkesliv i form av högkvalificerat analytiskt arbete. Programmet gör dig mycket väl förberedd för en karriär inom både offentlig förvaltning som inom privata organisationer, och förbereder dig även för alla sorters doktorandstudier inom nationalekonomi. Du kan läsa mer om våra tidigare studenters yrkesliv här.

Komparativa fördelar

Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är internationellt sett mycket stark inom forskningsområdena offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonometri. Eftersom vi tror på teorin om konkurrensfördelar är vårt program fast förankrat i den grund som ges av dessa starka forskningsområden. Även om du uppmuntras att specialisera dig utifrån dina egna preferenser, har programmet en kraftig dragning mot offentlig politik. Denna specialisering ger en klar fördel till de studenter som i sina yrkesliv kommer att arbeta med att förutsäga förändringar i politiken eller där det är viktigt att förstå effekter av offentlig politik.

Samarbeten

För att försäkra oss om att du tillgodogör dig alla de färdigheter och erfarenheter du behöver under dina studier i programmet kan vi även erbjuda möjligheter till utbytesstudier vid andra universitet (se ”utbytesstudier” i menyn till vänster). Tillsammans gör vi även studiebesök hos möjliga arbetsgivare, som exempelvis departement, större företag och organisationer (se ”studiebesök” i menyn till vänster). Slutligen organiserar vi tillsammans med olika studentorganisationer (i synnerhet Pareto) evenemang och utvecklar kontinuerligt programmet för att leva upp till våra mycket ambitiösa studenters önskemål.

Kontakt

Programkoordinator
Vid frågor om programmet, kursinnehåll etc vänligen kontakta:

Oscar Erixson
Telefon: (+46)18 – 471 15 95
E-mail: oscar.erixson@nek.uu.se

Studievägledare
Vid frågor om administration, registrering etc vänligen kontakta:

Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se

Studierektorer för masterutbildningen

Per Engström
Telefon: (+46)18 - 4717634
E-mail: Per.Engstrom@nek.uu.se