Anmälan och antagning - Nationalekonomiska institutionen

Masterprogrammet i nationalekonomi börjar på höstterminen varje år (vanligtvis under den första veckan i september). Vi välkomnar och uppmuntrar motiverade studenter från hela världen att söka till vårt program. Uppsala universitet är en plats för lärande och utbyte av erfarenheter. Om du är nyfiken på att studera i Uppsala, följ diskussionerna i sociala medier och läs mer om studentlivet i Uppsala här.

Du kan finna utförlig information om hur man söker till programmet, antagningskrav, vilka handlingar som krävs och så vidare här. Vänligen observera att inga handlingar ska skickas direkt till institutionen. För internationella studenter – som behöver visum eller som inte kan ansöka på svenska – är nästa sista ansökningsdatum 15 januari. För alla andra är sista ansökningsdatum 15 april.

För att kunna bli antagen till programmet måste du uppfylla de grundläggande antagningskraven, som är samma för alla masterprogram vid Uppsala universitet, samt vissa specifika krav för masterprogrammet i nationalekonomi. Bland de sökande som uppfyller kraven kommer vi sedan att välja ut de studenter med de starkaste akademiska meriterna (se antagningsprocessen nedan).

Grundläggande behörighetskrav

Ett av de grundläggande behörighetskraven för masterprogrammet är tidigare studier och examen motsvarande tre års studier vid en svensk högskola – det vill säga motsvarande en kandidatexamen. Eftersom alla kurser ges på engelska måste du även kunna påvisa tillräckliga kunskaper i det engelska språket. Detta görs normalt genom att ta ett internationellt accepterat test såsom TOEFL eller IELTS. Du kan läsa mer om de grundläggande antagningskraven här. Notera att de grundläggande behörighetskraven inte hanteras eller utvärderas på institutionsnivå. Alla frågor gällande grundläggande behörighet ska ställas till Uppsala universitets antagningsenhet (studentservice@uu.se) eller till den särskilda mejladressen för masterstudier (masterprograms@uu.se).

Särskilda behörighetskrav

För att kunna bli antagen till vårt program måste studenten ha gedigna kunskaper i nationalekonomi. Vi kräver motsvarande 60 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik. När vi bedömer de särskilda behörighetskraven tittar vi på de sökandes akademiska dokumentation. Ibland är det svårt att säga om en sökande har genomfört en examensuppsats eller inte. Vissa studenter har genomfört självständiga arbeten som delmoment på flera kurser utan att ha tagit en specifik kurs motsvarade en examensuppsats. På samma sätt är det ibland svårt att säga huruvida en viss kurs ska klassificeras som nationalekonomi, statistik eller liknande. Vi brukar emellertid vara flexibla i våra bedömningar. Om du inte är riktigt säker – ansök!

Urval av sökande

När väl Antagningsenheten har bedömt att en sökande uppfyller de grundläggande antagningskraven ser vi på Nationalekonomiska institutionen om den sökande även uppfyller de särskilda antagningskraven. Slutligen rangordnar vi de sökande utifrån akademiska meriter. Vi letar i synnerhet efter studenter med god kunskap inom nationalekonomi, statistik, matematik och engelska. Vårt huvudsakliga fokus är att försöka välja ut de studenter som har den största potentialen att utmärka sig inom programmet. De sökande underrättas om urvalsbesluten genom sina konton på antagning.se. Inför 2013 års masterprogram hade vi runt 600 sökande till ett 40-tal platser.

Länkar och kontaktinformation

För frågor om ansökningsprocessen och hur man ansöker: www.antagning.se.

För frågor om avgifter, stipendier, grundläggande antagningskrav och allmänna frågor om livet som student i Uppsala, skriv till masterprograms@uu.se.

För frågor om de särskilda antagningskraven, rangordningen av akademiska meriter och specifika frågor om masterprogrammet i nationalekonomi, skriv till de ansvariga för programmet: Per Engström (per.engstrom@nek.uu.se) eller Mikael Elinder (mikael.elinder@nek.uu.se).

Kontakt

Programkoordinator
Vid frågor om programmet, kursinnehåll etc vänligen kontakta:

Oscar Erixson
Telefon: (+46)18 – 471 15 95
E-mail: oscar.erixson@nek.uu.se

Studievägledare
Vid frågor om administration, registrering etc vänligen kontakta:

Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se

Studierektorer för masterutbildningen

Per Engström
Telefon: (+46)18 - 4717634
E-mail: Per.Engstrom@nek.uu.se