Karriär och ranking - Nationalekonomiska institutionen

Studier i nationalekonomi i Uppsala är ett bra val för den som siktar på en kvalificerad karriär inom såväl privat som offentlig sektor. Undersökningar visar att våra studenter möter en mycket god arbetsmarknad. I jämförelse med många andra utbildningar är chansen att få ett jobb direkt efter examen stor och de allra flesta får kvalificerade jobb med en bra lön.

Sveriges universitetsranking (Urank)

Urank genomför varje år en oberoende ranking av svenska universitet och högskolor baserad på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material. I den senaste rankingen bedömdes Uppsala universitet vara det bästa lärosätet för att studera ekonomi. Läs mer här.

Högskoleverkets utvärdering av utbildningar i nationalekonomi

Högskoleverket genomförde 2011 en utvärdering av om utbildningarna i nationalekonomi vid svenska lärosäten lever upp till examensmålen. Våra utbildningar fick genomgående omdömet hög måluppfyllelse. Vårt masterprogram lyftes fram som det främsta i Sverige – inget annat masterprogram fick högre omdöme. I rapporten skriver bedömargruppen:

Den samlade bedömningen är att utbildningen säkrar en hög måluppfyllelse. Urvalet av självständiga arbeten visar på mycket hög måluppfyllelse när det gäller studenternas förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information. För övriga examensmål indikerar underlagen en hög måluppfyllelse.

Du kan läsa hela rapporten här eller en sammanfattning i Ekonomisk Debatt här.

Svenskt Näringslivs undersökning – Högskolekvalitet

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning av alumner från svenska universitet och högskolor. Resultatet för institutionens avancerade nivå (magister- och masternivå) föll mycket väl ut i den senaste undersökningen. Våra utbildningar ligger i toppen bland samhällsvetare när det gäller andelen alumner som har kvalificerade jobb efter examen. Även vad gäller löner ser utfallet för våra studenter mycket bra ut. Läs mer om undersökningen här.

Undersökningen visar att:

 • 87 % har ett kvalificerat jobb
 • 80 % fick ett jobb snabbt efter examen
 • 100 % har ett jobb
 • Medellön: 24 258 kr
 • 93 % uppgav att utbildningen var viktig för att få ett jobb
 • 80 % skulle välja om samma utbildning

Uppsala universitet alumniundersökning

I universitetets senaste alumniundersökning (2008) ställdes frågor till studenter, som tagit en examen med nationalekonomi som huvudämne 2005 eller 2006, om utbildningen och deras karriär. Hela rapporten finns att läsa här.

Undersökningen visar att:

 • 82 % fick ett jobb inom 6 månader från examen och ingen uppgav sig vara arbetslös
 • 86 % uppger att utbildningen var relevant för deras jobb
 • 78 % är mycket nöjda med sina jobb
 • De vanligaste jobben är analytiker, förvaltare, doktorand, utredare, chef, handläggare och rådgivare
 • 61 % jobbar i privat och 31% i statlig sektor
 • 15 % tjänar över 40 000 kr per månad och 52% tjänar mellan 25 000 och 40 000 kr per månad

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se