Att studera och bo i Uppsala - Nationalekonomiska institutionen

Photo: Iffat Khan

Att studera i Uppsala

Det är ingen överdrift att hävda att Uppsala är en framstående studentstad. De över 40000 studenterna har ett stort inflytande på Sveriges fjärde största stad. Våra studenter får ta del av ett kulturellt sammanhang som sträcker sig bakåt flera hundra år och kan ta del av studentaktiviteter som inte finns på så många andra ställen. De kan leva det traditionella studentlivet – både i vardag och i fest – i studentkorridorer och på de så kallade studentnationerna. Baler med långklänningar och frack lever sida vid sida med klubbar och pubar, och teatergrupper är ett lika självklart inslag som innebandylag.

En stor del av studentlivet, som du själv snart kommer att märka, äger rum kring de 13 studentnationerna. Dessa blir något av ett andra hem för många av Uppsalas studenter. Studentnationerna erbjuder en mängd olika aktiviteter – körsång, idrott, billiga luncher, pubar, klubbar, boende, bibliotek, fika och mycket mer.

Studentkårerna, å andra sidan, arbetar med frågor som utbildning, hälsa och välfärd, jämlikhet, internationalisering, boende och ekonomi. Deras främsta mål är att skydda och främja studenternas intressen. Studentkårerna är skapade av studenter för studenter och drivs av studenter.

Här kan du finna användbar information om de olika studentinstitutionerna och livet som uppsalastudent:

Nationsguiden – information om nationernas aktiviteter

Studentkår – Uppsala studentkår

Akademiska traditioner – här kan du läsa mer om Uppsalas akademiska traditioner, inklusive de årliga festligheterna vid Valborg.

Studera vid institutionen

Nationalekonomiska institutionen är ansvarig för Uppsala universitets undervisning och forskning i nationalekonomi. Vår institution är en av de största inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten: Vi har förnärvarande runt 100 anställda och varje år deltar omkring 1000 studenter i våra kurser på grund-, magister- och forskningsnivå. Vi har funnits länge – den första professuren i nationalekonomi i Uppsala instiftades redan 1741. Institutionen ligger i Ekonomikum i centrala Uppsala och är omgiven av en park, där du kan studera eller bara ta det lite lugnt mellan föreläsningarna. Som en av våra studenter kan du använda dig av våra moderna datorsalar, föreläsningssalar och bibliotek. Inom hela Ekonomikum finns det tillgång till gratis Wi-Fi.

Vi uppmuntrar våra studenter att utnyttja alla de möjligheter som finns för studenter att aktivera sig. Förutom nationerna och studentkåren finns det ett antal studentföreningar som är knutna till Ekonomikum. Du kan läsa mer om dessa här.

Utländska studenter

Som utländsk student bör du vara beredd på att studentlivet i Sverige kan vara annorlunda än vad du är van vid hemifrån. Det är inte lika hierarkiskt i Sverige som i många andra länder och svenskar är i allmänhet informella och lättsamma. Vi gör vårt bästa för att du ska få en så bra studietid som möjligt.Samtidigt förväntas du själv ta ansvar för dina studier och använda de möjligheter som ges för att främja dessa. De sociala och problemlösande färdigheter du får genom att studera hos oss kommer att vara till nytta i din framtida karriär. Mer information om vad du kan förvänta dig kan du få genom Studentkåren.

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se