Doktorsavhandlingen

publications

Arbetet med doktorsavhandlingen inleds under andra året på forskarutbildningen. Avhandlingen består vanligen av 3-5 artiklar i tidskriftsformat samt en sammanfattning av artiklarna. Artiklarna kan antingen vara egenförfattade eller samförfattade med handledare, andra forskare eller andra doktorander. Kvalitetskravet är att varje artikel ska vara publiceringsbar – men inte nödvändigtvis publicerad – i en internationell vetenskaplig tidskrift med sakkunnigförfarande.

Professorer och docenter vid institutionen handleder avhandlingsarbetet, men även andra forskare kan bidra i egenskap av biträdande handledare. För att doktoranden framgångsrikt ska kunna slutföra avhandlingsarbetet i tid är det viktigt att det finns en bra matchning mellan avhandlingsämnet och handledaren. Institutionens handledningskapacitet är speciellt stark inom följande forskningsområden:

  • Arbetsmarknadsekonomi
  • Makroekonomi
  • Offentlig ekonomi
  • Politisk ekonomi

I avhandlingsarbetets slutskede granskar en extern opponent doktorandens arbete i ett slutseminarium. När avhandlingen väl är färdigskriven ska den försvaras vid en offentlig disputation, där opponenten är verksam vid ett annat universitet än Uppsala universitet. Betygsnämnden vid disputationen bedömer avhandlingen med något av betygen godkänd eller underkänd. Betygsnämnden består av tre ledamöter: en ledamot kommer från Nationalekonomiska institutionen, en ledamot från en annan institution inom Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och en ledamot från ett annat lärosäte.

Lista över tidigare doktorsavhandlingar
 

Kontakt

Antagningsansvarig, forskarutbildningen:
Arizo Karimi
Telefon: (+46) 18 - 471 51 31
E-mail: arizo.karimi@nek.uu.se

Studierektor, forskarutbildningen:
Mikael Bask
Telefon: (+46) 18 - 471 51 17
E-mail: mikael.bask@nek.uu.se