Ansökan och antagning

Antagningskrav

Allmänna antagningskrav: För att kunna bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande ha fått godkänt på kurser motsvarande minst 240 hp (fyra års heltidsstudier), inklusive minst 60 hp (ett års heltidsstudier) på avancerad nivå (master- eller magisternivå), eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands.

Särskilda antagningskrav: Utöver de allmänna antagningskraven måste den sökande ha minst 90 hp i nationalekonomi (tre terminers studier) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands.

Antagningskraven måste vara uppfyllda vid antagningen, men inte nödvändigtvis vid tiden för ansökan. Sökande som förväntar sig uppfylla de allmänna och särskilda kraven senast i början av augusti månad är välkomna att söka.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 1 februari.

Handlingar som ska ingå i en ansökan:

1. Personligt brev (max två sidor) där du beskriver varför du vill doktorera i nationalekonomi vid Uppsala universitet samt redogör för vilka fält inom nationalekonomi du främst är intresserad av.

2. Vidimerade kopior av alla examina samt alla genomgångna akademiska kurser.

3. Kopior av uppsatser som författats.

4. Ett CV.

5. Kontaktinformation för två akademiska referenser (adress, e-postadress och telefonnummer).

6. Resultatet av ett GRE-test ska skickas direkt till institutionen. GRE: school code 0247, dept. code 1801. Var uppmärksam på att GRE-testet är obligatoriskt.

Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar TOEFL-testet och ser till att resultatet av detta test skickas direkt till institutionen. TOEFL: inst. code _7996

Varje år antas omkring 8 sökande, där vi vid den senaste antagningen hade 248 sökande till forskarutbildningen. Beslut om antagning meddelas vanligtvis under mars månad.

Sökandes resultat på avancerade kurser i nationalekonomi, inklusive kvaliteten på uppsatsarbeten, anses särskilt viktiga för ett positivt antagningsbesked. Likaså värderas kunskaper i matematik och statistik högt när ansökningar granskas.

Kontakt

Antagningsansvarig, forskarutbildningen:
Arizo Karimi
Telefon: (+46) 18 - 471 51 31
E-mail: arizo.karimi@nek.uu.se

Studierektor, forskarutbildningen:
Mikael Bask
Telefon: (+46) 18 - 471 51 17
E-mail: mikael.bask@nek.uu.se