Allmän information om forskarutbildningen

Forskarutbildningen i nationalekonomi omfattar 240 hp, varav kursarbetet utgör 105 hp och avhandlingsarbetet 135 hp. Under första året (60 hp) läser man de obligatoriska kurserna på forskarutbildningen, som är matematiska metoder (5+5+5 hp), mikroekonomi (5+5+5 hp), makroekonomi (7.5+7.5 hp) samt ekonometri (7.5+5 hp) med tidsserieanalys (2.5 hp). Den schematiska strukturen av förstaårskurserna – som är reviderad från och med läsåret 2017/18 – finns här (på engelska). Utöver de obligatoriska kurserna finns ett stort antal valbara kurser som ges i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Alla kurser på forskarutbildningen ges på engelska.

En viktig del av forskarutbildningen är ett aktivt deltagande i institutionens forskningsseminarier, där man förutom deltagande i själva seminariet ges möjlighet till enskilda samtal med seminariehållaren som ofta är en internationell gäst. Utöver institutionsgemensamma seminarier finns för närvarande två seminarieserier – en i tillämpad mikroekonomi samt en annan i makroekonomi. Dessutom deltar många av våra doktorander i forskningsseminarierna vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Alla forskningsseminarier är på engelska.

Under vårterminen det första året på forskarutbildningen matchas varje doktorand med en handledare för avhandlingsarbetet. Handledaren är alltid en professor eller en docent, där det för närvarande finns omkring 20 professorer och docenter vid institutionen (se här för personal vid institutionen). Utöver handledaren utses även en eller flera biträdande handledare som bidrar med stöd under avhandlingsarbetet.

Institutionen tillhandahåller finansiering för sina doktorander från första arbetsdagen, där finansieringen under första året utgörs av doktorandtjänst. Därefter utgörs finansieringen antingen av fortsatt doktorandtjänst eller av stipendium. Alla doktorander erbjuds kontorsutrymme på institutionen. Utöver genomförandet av forskarstudierna deltar doktoranderna i undervisningen på institutionen, antingen på grundutbildningen (svenskspråkiga doktorander) eller på master- och forskarutbildningen som undervisningsassistenter. Undervisningen sker huvudsakligen under andra året på forskarutbildningen.

För doktorsexamen krävs att doktoranden får godkänt betyg på samtliga kurser samt skriver en avhandling som försvaras vid en offentlig disputation. Doktorsavhandlingen består vanligen av 3-5 artiklar i tidskriftsformat samt en sammanfattning av artiklarna. Dessa artiklar kan antingen vara egen- eller samförfattade. För licentiatexamen (120 hp) krävs godkänt betyg på samtliga obligatoriska kurser (60 hp) samt en vetenskaplig avhandling motsvarande ett års arbete (60 hp). Det är mycket vanligt att doktorander avlägger licentiatexamen som ett etappmål mot doktorsexamen.

Kontakt

Antagningsansvarig, forskarutbildningen:
Arizo Karimi
Telefon: (+46) 18 - 471 51 31
E-mail: arizo.karimi@nek.uu.se

Studierektor, forskarutbildningen:
Mikael Bask
Telefon: (+46) 18 - 471 51 17
E-mail: mikael.bask@nek.uu.se