Utbildning vid Nationalekonomiska institutionen

Photo: Iffat Khan

Undervisningen i Nationalekonomi vid Uppsala universitet har en lång tradition. Den första professuren i ämnet instiftades 1741. Idag deltar ca 15 professorer, 10 docenter och ytterligare 20 disputerade forskare och lärare i undervisningen. Genom en mycket hög ämneskompetens inom lärarkåren kan vi erbjuda ett brett utbud av kurser baserade på den senaste forskningen inom ämnet. Det stora antalet forskare och lärare, som var och en är specialist inom sitt område, gör att vi även kan erbjuda handledning inom många olika delar av nationalekonomin. Våra studenter kan med andra ord skräddarsy sin utbildning och få både bredd och djup inom ämnet.

Varje år deltar närmare 1000 studenter i någon av de cirka 30 kurser vi håller. På grundutbildningen kan kurserna läsas som fristående kurser och ingå i en filosofie kandidat-examen. De flesta studenterna läser dock våra kurser inom Ekonomprogrammet eller Politices kandidat-programmet. På avancerad nivå erbjuder vi ett internationellt masterprogram på två år. För de som är intresserade finns sedan en fyraårig forskarutbildning som leder fram till doktorsexamen.

Du kan läsa mer om våra utbildningar och kurser under länkarna till vänster. Klicka gärna på länken ”Att läsa nationalekonomi i Uppsala” om du vill veta vad våra tidigare studenter jobbar med idag. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår studievägledare. Kontaktuppgifter finner du i fältet till höger.

 

Kontakt

Studievägledare:
Nina Andersson
Telefon: (+46)18 - 471 51 08
E-mail: nina.andersson@nek.uu.se